2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси 

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 10.03.2016

– Редовен програмски надзор (член 50 став 3; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 22.01.2016

– Мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги) – 25.01.2016Accessibility

Accessibility