2016 година

image_pdfimage_print

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување Радио Арачина – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2 член; 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016

Програмски концепт

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на Радио Арачина (член 15 став 5 од ЗМ) – 15.07.2016

  • Решение за мерка опомена Радио Арачина – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.04.2016

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Арачина – (член 15, став 5 од ЗМ) – 12.04.2016

Обврски за достава на податоци за сопственичка структура

– Извештај од административен надзор врз работата на Радио Арачина – (член 15 став 1 од ЗМ) – 22.06.2016

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Арачина – (член 15 став 1 од ЗМ) – 13.04.2016Accessibility

Accessibility