2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – Сити Радио ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот Законик) – 19.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Сити Радио ДООЕЛ Скопје – (член 75-в од Изборниот Законик) – 29.11.2016

Програмски концепт

– Извештај од контролен административен надзор – Сити Радио ДООЕЛ Скопје (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 15.07.2016

– Извештај од редовен административен надзор – Сити Радио ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.04.2016Accessibility

Accessibility