2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор  (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.07.2016 

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2: член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) 08.06.2016

Изречени мерки:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

 – Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016 Accessibility

Accessibility