1

2016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Програмски концепт

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на РА КЛУБ ФМ ДОО Скопје (член 15 став 5 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на РА КЛУБ ФМ ДОО Скопје – (член 15, став 5 од Законот за медиуми) – 12.04.2016

  • Решение за преземање мерка опомена РА Клуб ФМ ДОО Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.04.2016

Изворно создадена програма

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на РА КЛУБ ФМ ДОО Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ) – 17.03.2016

Информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен административен надзор врз работат на  РА КЛУБ ФМ ДОО Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.03.2016