2016 година

image_pdfimage_print

Извештај од извршен надзор

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)Accessibility

Accessibility