2016 година

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Канал Феста ДООЕЛ Куманово – 20.122016

– Решение за преземање мерка опомена ТВ Канал Феста против прекршување на членот 92 став 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка-опомена на ТВ Канал Феста (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен програмски надзор врз ТВ Канал Феста Куманово (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен програмски надзор врз ТВ Канал Феста Куманово (прекршување на членот 92 став 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен административен надзор врз ТВ Канал Феста Куманово (прекршување на членот 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility