2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор – (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 14.07.2016

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 14.07.2016

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 14.07.2016

 Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор – (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 14.07.2016

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 14.07.2016

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 14.07.2016

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 31.05.2016

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 31.05.2016

Изречени мерки:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги- 01.06.2016 

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 01.06.2016 Accessibility

Accessibility