2016 година

Извештаи од спроведени надзори

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

 – Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 04.08.2016

Реемитување на програмски сервиси

– Член  141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 08.04.2016 – аналоген пакет
– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 08.04.2016 – дигитален пакет

Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 08.04.2016 

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси 

– Член 50 став 5; член 64 став 2 и член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги –  10.03.2016 – дигитален пакет 

– Член 50 став 5; член 64 став 2 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 10.03.2016 – дигитален пакет

 Член 20 став 5; член 6 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 10.03.2016 – аналоген пакет

Изречени мерки:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

 – Член 44 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016

Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Член 143 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 16.03.2016

Реемитување на програмски сервиси

 – Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 16.03.2016 – дигитален пакет

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 16.03.2016 – аналоген пакетAccessibility

Accessibility