2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси 

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016

 – Решение за мерка опомена (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.08.2016

– Контролен програмски надзор  (член  141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.04.2016 – аналоген пакет
– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.04.2016 – дигитален пакет

 – Решение за мерка опомена – Член 143 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 16.03.2016

– Контролен програмски надзор (член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.04.2016 

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2 и член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) –  10.03.2016 – дигитален пакет 

 – Решение за мерка опомена Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 16.03.2016 – дигитален пакет

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 10.03.2016 – дигитален пакет

– Редовен програмски надзор (член 20 став 5; член 6 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 10.03.2016 – аналоген пакет

– Решение за мерка опомена – Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 16.03.2016 – аналоген пакетAccessibility

Accessibility