1

2016 година

Извештај од спроведен надзор/мерка опомена

Импресум

Редовен административен надзор Авто плус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 07.06.2016 

  • Решение за мерка опомена Авто плус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 08.06.2016 

 Решение за поништување на решението за изрекување мерка (член 14 став 1 од Законот за медиуми) 12.07.2016