2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од извршени надзори/мерки опомена

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ТВ Ера ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик – (19.12.2016)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Ера ДОО Скопје –  (член 76-б став 3 од Изборниот законик) 11.12.2016

Импресум, Обезбедување програма изворно создадена 

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ ЕРА ДОО Скопје – (член 14 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЕРА ДОО Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ ЕРА ДОО Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


Accessibility

Accessibility