2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Податоци за сопственичка структура

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Дибра (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од спроведен редовен административен надзор врз работата на  ТВ Дибра  – (прекршување на член 15 став 5 од Законот за медиуми)

  • Решение за преземање мерка опомена  ТВ Дибра – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

 Accessibility

Accessibility