Привремената комисија предложи покренување на 3 прекршочни санкции – опомени

Скопје, 30.09.2016г. – Привремената комисија за следење на медиумското претставување врз основа на писмените извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување врз 18 програмски сервиси, во периодот од 12-21 септември, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги достави 3 предлози да се покренат прекршочни постапки во кои судот ќе изрече прекршочна санкција – опомена за прекршување на член 75 став 1 и член 75-б на Изборниот законик.

Сите предлози можат да се преземат на линковите подолу.

Предлози на Привремената комисија за изрекување мерка на:

Предлог за изрекување на мерка на ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување на мерка на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување на мерка на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

Предлози на Привремената комисија за неизрекување мерка на:

Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Алсат-М ДОО Скопје

Предлог за неизрекување на мерка на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување на мерка на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување на мерка на ТВ АРТ ДОО Тетово

Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Сонце ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување на мерка на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување на мерка на Радио Канал 77 ДООЕЛ ШтипAccessibility

Accessibility