Komisioni i përkohshëm propozoi inicimin e 3 sanksioneve për kundërvajtje – vërejtje

Shkup, 30.09.2016. – Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik në bazë të raporteve me shkrim nga monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor në bazë të 18 shërbimeve programore, në periudhën nga 12-21 shtatori, deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dorëzoi 3 propozime për inicimin e procedurave për kundërvajtje ku gjykata do të shqiptojë sanksion kundërvajtës – vërejtje për shkeljen e nenit 75 paragrafi 1 dhe nenit 75-b të Kodit zgjedhor.

Të gjitha propozimet mund të merren në linket më poshtë.

Propozimet e Komisionit të përkohshëm për shqiptimin e masës ndaj:

Propozim për shqiptim të masës ndaj TV NOVA SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptim të masës ndaj TV Sitel SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptim të masës ndaj TV Sitel SHPKNJP Shkup

Propozimet e Komisionit të përkohshëm për mosshqiptimin e masës ndaj:

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV NOVA SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

ПPropozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RAM 2

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Alfa 5 SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Telma SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Alsat-M SHPK Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Nasha TV SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV ART SHPK Tetovë

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Shenja SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Sonce SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radio Kanal 77 SHPKNJP ShtipAccessibility

Accessibility