Агенцијата изработи Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

Скопје, 05.10.2016 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година.

Анализата  на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година може да се преземе на следниот линкAccessibility

Accessibility