Mониторинг над изборното медиумско претставување на 18 програмски сервиси за период од 22 до 31 октомври 2016г.

Скопје, 06.11.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги реализираше мониторинг на изборното медиумско претставување врз 18 програмски сервиси. Предмет на надзорот се членовите 75 став 1 и 75-б од Изборниот законик.

Мониторингот на изборното медиумско претставување се однесува на периодот од 22 до 31 октомври 2016 година и истиот е реализиран врз програмските сервиси: Македонска Радиотелевизија Прв програмски сервис МРА 1, Македонска Радиотелевизија Трет програмски сервис МРА 3, Македонска Радиотелевизија Прв програмски сервис МРТ 1, Македонска Радиотелевизија Втор програмски сервис МРТ 2, ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, Наша ТВ ДООЕЛ Скопје, ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје, ТВ Алсат-М ДОО Скопје, ТВ АРТ ДОО Тетово, ТВ Канал  5 ДООЕЛ Скопје, ТВ Нова ДООЕЛ Скопје, ТВ Шења ДООЕЛ Скопје, ТВ Сител ДООЕЛ Скопје, ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп, ТВ Телма ДООЕЛ Скопје, ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип, Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје и Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип.

Писмените извештаи од спроведениот мониторинг се достапни на линковите во прилог:

Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2 

Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

ТВ Алсат-М ДОО Скопје

ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

ТВ АРТ ДОО Тетово

ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

Радио Слободна Македонија ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility