Предлози од Привремената комисија за 18-те извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување за период од 22 до 31 октомври 2016 година

Скопје, 09.11.2016г. – Привремената комисија за следење на медиумското претставување врз основа на писмените извештаи за извршен мониторинг на изборното медиумско претставување врз 18 програмски сервиси, за период од 22 до 31 октомври 2016 година, достави Предлози за постапување до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Предлог за поведување прекршочна постапка, Привремената комисија достави за ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје заради непочитување на член 75-б од Изборниот законик, додека за сите останати програмски сервиси доставени се Предлози за неизрекување мерка.

Предлозите на Привремената комисија за следење на медиумското претставување се достапни на линковите во прилог:

 

Предлог за изрекување мерка

Предлог за изрекување мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопјe

 

Предлози за неизрекување мерка

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

Предлог за неизрекување мерка – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ АРТ ДОО Тетово

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување мерка – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility