Известување по доставените извештаи

Скопје, 02.12.2016г.  – Известувањето по доставените извештаи, допис бр.03-6078/1 од 29.11.2016 година може да го преземете на следниот линкAccessibility

Accessibility