Мониторинг над изборното медиумско претставување на ТВ Нова, Компани 21-М, Наша ТВ, Регионална ТВ Ултра, Алсат-М и ТВ Телма

Скопје, 02.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при мониторинг на изборното медиумско претставување на радиодифузерите, кај Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје, ТВ КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје, Наша ТВ ДООЕЛ Скопје, Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје, ТВ Телма ДООЕЛ Скопје и ТВ Алсат-М ДОО Скопје констатираше прекршување на одредбите од Изборниот законик.

Со надзорот врз ТВ КОМПАНИ-21 ДООЕЛ Скопје, Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ, ТВ Телма ДООЕЛ СКопје, ТВ Алсат-М, Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје Агенцијата констатираше прекршување на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик.

Мониторингот над Наша ТВ  и Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје покажа прекршување на член 76 став 4 од Изборниот законик.

Извештаите од спроведениот мониторинг се достапни на линковите во прилог:

Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје

Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје

ТВ КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје

Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје

Телма ДООЕЛ Скопје

ТВ Алсат-М ДОО СкопјеAccessibility

Accessibility