Предлози од Привремената комисија за 25 програмски сервиси на регионално ниво за период од 21 ноември до 9 декември 2016г.

Скопје, 19.12.2016г. – Привремената комисија за следење на медиумското претставување, врз основа на Писмените извештаи од мониторингот над изборното медиумско претставување на 25 програмски сервиси на регионално ниво, за период од 21 ноември до 9 декември 2016 година,
достави Предлози за постапување до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. По разгледувањето на Извештаите од мониторингот, Привремената комисија одлучи за сите 25 радиодифузери да достави Предлози за неизрекување мерки.

Предлозите се однесуваат на следните радиодифузери: Еф-Ем 90.3-Спортско радио ДООЕЛ Скопје, ТРД Радио Ват ДОО Скопје, РТД Арачина ДООЕЛ с.Арачиново, ТРД ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје, ТРД ХДТВ Мега ДООЕЛ Скопје, ТРД К Три Телевизија ДООЕЛ Куманово, ТРД Канал Еден Телевизија ДООЕЛ Велес, ТРД Канал Три ДООЕЛ Дебар, ТРД Капитол Радио ДООЕЛ Скопје, ТРД Клуб ФМ ДОО Скопје, ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци, ТРД Радио Фортуна Виолета ДООЕЛ Скопје, ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје, ТРД Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје, ТРД Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје, ТРД Сити Радио ДООЕЛ Скопје, ТРД Скај Радио Теодор ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ Ера ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово, ТРД ТВ Коха ДООЕЛ Тетово, ТРД ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ Скопје, ТРД Урбан ФМ Радио ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје.
Предлозите од Привремената комисија за сите посочени 25 програмски сервиси можат да се преземат на линковите во прилог:
Предлог за неизрекување мерка – Еф-Ем 90.3-Спортско радио ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Радио Ват ДОО Скопје
Предлог за неизрекување мерка – РТД Арачина ДООЕЛ с.Арачиново
Предлог за неизрекување мерка – ТРД ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД ХДТВ Мега ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД К Три Телевизија ДООЕЛ Куманово
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Канал Еден Телевизија ДООЕЛ Велес
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Канал Три ДООЕЛ Дебар
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Капитол Радио ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Клуб ФМ ДОО Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Радио Фортуна Виолета ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Сити Радио ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Скај Радио Теодор ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ Ера ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово
Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ Коха ДООЕЛ Тетово
Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД Урбан ФМ Радио ДООЕЛ Скопје
Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility