Propozimet e Komisionit të përkohshëm për 25 shërbimet programore në nivel rajonal për periudhën nga data 21 nëntor e deri më 9 dhjetor 2016

Shkup, 19.12.2016. – Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, në bazë të Raporteve të shkruara nga monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor të 25 shërbimeve programore në nivel rajonal, për periudhën nga data 21 nëntore deri më 9 dhjetor 2016 dhe dorëzoi Propozime për veprim deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Pas shqyrtimit të Raporteve të monitorimit, Komisioni i përkohshëm vendosi që për të gjithë 25 radiodifuzerët të dorëzoj propozim për mosshqiptim të masave.
Propozimet kanë të bëjnë me këto radiodifuzerë: Ef-Em 90.3-Sportsko Radio SHPKNJP Shkup; SHTR Radio Vat SHPK Shkup; SHTR Araçina SHPKNJP f. Haraçinë; SHTR HDTV Kanal Plus SHPKNJP Shkup; SHTR HDTV Mega SHPKNJP Shkup; SHTR K Tri Televizija SHPKNJP Kumanovo; SHTR Kanal Eden Televizija SHPKNJP Veles; SHTR Kanal Tri SHPKNJP Debar; SHTR Kapitol Radio SHPKNJP Shkup; SHTR Klub FM SHPK Shkup; SHTR KTV SHPKNJP Kavadarci; SHTR Radio Fortuna Violeta SHPKNJP Shkup; SHTR Radio Rosa-AB SHPKNJP Shkup; SHTR Regionalna TV O2 SHPKNJP Shkup; SHTR Regionalna TV Ultra SHPKNJP Shkup; SHTR Siti Radio SHPKNJP Shkup; SHTR Skaj Radio Teodor SHPKNJP Shkup; SHTR TV Era SHPKNJP Shkup; SHTR TV Kiss SHPKNJP Tetovë; SHTR TV Koha SHPKNJP Tetovë; SHTR TV MTM SHPKNJP Shkup; SHTR TV Shutel SHPKNJP Shkup; SHTR TV EDO SHPKNJP Shkup; SHTR Urban FM Radio SHPKNJP Shkup, and SHTR TV Amazon SHPKNJP Shkup
Propozimet e Komisionit të përkohshëm për të gjithë 25 shërbimet programore që janë potencuar mund të merren në linket e mëposhtme:
Propozim për mosshqiptimin e masës – Ef-Em 90.3-Sportsko Radio SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Radio Vat SHPK Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Araçina SHPKNJP f. Haraçinë
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR HDTV Kanal Plus SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR HDTV Mega SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR K Tri Televizija SHPKNJP Kumanovë
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Kanal Eden Televizija SHPKNJP Veles
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Kanal Tri SHPKNJP Dibër
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Kapitol Radio SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Klub FM SHPK Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR KTV SHPKNJP Kavadar
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Radio Fortuna Violeta SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Radio Rosa-AB SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Regionalna TV O2 SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Regionalna TV Ultra SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Siti Radio SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Skaj Radio Teodor SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR TV Era SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR TV Kiss SHPKNJP Tetovë
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR TV Koha SHPKNJP Tetovë
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR TV MTM SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR TV Shutel SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR TV EDO SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR Urban FM Radio SHPKNJP Shkup
Propozim për mosshqiptimin e masës – SHTR TV Amazon SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility