2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор  ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ 

– Редовен програмски надзор ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 64 став 3, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) 22.11.2017

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации

– Редовен програмски надзор ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 50 став 3, член 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор  ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 14 од Законот за медиуми; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 14.07.2017

– Редовен програмски надзор ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 14.07.2017Accessibility

Accessibility