2017 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ; заштита на малолетни лица

– Редовен програмски надзор – ТВ Арт Чаннел ДОО Тетово – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

– Редовен програмски надозор – ТВ Арт Чаннел ДОО Тетово – (член 50 став 3, член 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

– Редовен програмски надзор – ТВ Арт Чаннел ДОО Тетово – (прекршување на член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Импресум; информации достапни до корисниците

– Редовен административен надзор  – ТВ Арт Чаннел ДОО Тетово – (прекршување на член 14 од Закон за медиуми) – 22.11.2017

– Редовен административен надзор  – ТВ Арт Чаннел ДОО Тетово – (прекршување на член 14 од Закон за медиуми) – 22.11.2017

– Редовен административен надзор – ТВ Арт Чаннел ДОО Тетово (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 22.11.2017Accessibility

Accessibility