2017 година

Извештаи од спроведени надзори:
Надзор над изборното медиумско претставување
– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ – СТАР ДОО Штип  – (член 76 став 4 од Изборниот законик) – 06.10.2017
– Надзор над изборното медиумско претставување  ТВ – СТАР ДОО Штип  – (член 76 став 4 од Изборниот законик )– 06.10.2017


Accessibility

Accessibility