2017 година

Извештај од спроведен надзор:

Обврски за кинематографски дела

– Вонреден програмски надзор врз работата на ТРД КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица – (член 49 од ЗААВМУ) – 19.05.2017Accessibility

Accessibility