2017 година

 Спроведување на програмскиот концепт

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТРД Телевизија Канал – 21 ДООЕЛ Велес – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.4.2017

– Решение за преземање мерка-опомена на ТРД Телевизија Канал – 21 ДООЕЛ Велес – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 28.04.2017



Accessibility

Accessibility