2017 година

–  Извештај од надзор над изборното медиумско претставување – ТВ КТВ член 75 став 1 од Изборниот законик – 20.10.2017

– Решение за преземање мерка-опомена на КТВ Кавадарци – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2017

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2017Accessibility

Accessibility