2017 година

Извештаj од спроведен надзор:

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување на Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 76-б став 3 од Изборниот законик) – 30.10.2017Accessibility

Accessibility