2017 година

Извештај од спроведен надзор

Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите 

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на Радио Рос Метрополис ДОО Скопје (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.04.2017Accessibility

Accessibility