2017 година

Извештаи од спроведени надзори

– Извештај од вонреден програмски надзор – Радио Антена 5 ДОО Скопје – (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility