2017 година

Извештај од спроведен надзор

Обврска за објавување дневно 40% музика на македонски јазик или на етничките заеднци кои не се мнозинство во РМ

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.04.2017Accessibility

Accessibility