2017 година

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Решение за преземање мерка – опомена на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје  – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)Accessibility

Accessibility