2017 година

– Извештај од контролен програмски надзор – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Решение за преземање мерка-опомена – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Извештај од вонреден програмски надзор – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)Accessibility

Accessibility