2017 година

– Решение за преземање мерка-опомена против ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 06.12.2017

–  Редовен административен надзор – ТРД Радио Лав Охрид (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.11.2017

 – Извештај од контролен административен надзор врз работата на РА Лав ДООЕЛ Охрид – Член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 29.06.2017

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид  – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 17.05.2017

– Решение за преземање мерка-опмена против  ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид –  (член 15 став 3 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка-опомена на ТРД Радио Лав ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТРД Радио ЛАВ ДООЕЛ Охрид – Член 15 став 3 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТРД Радио ЛАВ ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)Accessibility

Accessibility