2017 година

– Извештај од контролен административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка опомена – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)Accessibility

Accessibility