2017 година

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на Радио Пулс ДООЕЛ Неготино – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Решение за изрекување мерка-опомена на  Радио Пулс ДООЕЛ Неготино – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Пулс ДООЕЛ Неготино – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)Accessibility

Accessibility