2017 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; употреба на јазик; реемитување на програмски сервиси; обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.12.2017

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.11.2017Accessibility

Accessibility