2017 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена:

Заштита на малолетните лица, Употреба на јазик, Реемитување на програмски сервиси, Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 09.11.2017

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор ( член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 01.12.2017Accessibility

Accessibility