2017 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – ТВ Алсат-М (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

– Редовен програмски надзор ТВ Алсат-М (прекршување на член 92 став 14 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Алсат М – член 92 став 14 од ЗААВМУ – 29.11.2017

Oбврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор ТВ Алсат – М  (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 14.07.2017

– Редовен програмски надзор ТВ Алсат – М  (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 14.07.2017

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Алсат-М ( член 50 став 3, член 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – ТВ Алсат-М (член 14 од Законот за медиуми; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Сопственичка структура

– Вонреден административен надзор – ТВ Алсат – М (член 41 став  и 2 од ЗААВМУ) – 24.10.2017

Надзор над изборното медиумско претставување

– Извештај од надзор над изборното медиумско претставување на ТВ Алсат – М – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик – 03.10.2017)Accessibility

Accessibility