1

2017 година

Извештај од спроведен надзор/мерка опомена

Програмски концепт

– Извештај од редовен администравен надзор врз работата на ТРД Џез ФМ ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2017