2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

–  Редовен административен надзор врз МРТ 1  – член 14 од ЗМ, член 51 став 1; и член 97 од ЗААВМУ – 11.09.2017

Заштита на малолетни лица

–  Редовен програмски надзор врз МРТ 1 –  член 50 став 3 од ЗААВМУ – 11.09.2017

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

–  Редовен програмски надзор врз  МРТ 1 –  член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ – 11.09.2017

–  Редовен програмски надзор врз МРТ 1  –  член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ – 13.02.2017

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор врз МРТ 1  –  член 64, член 90, член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ – 11.09.2017

Oбврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор врз МРТ 1  – член 91 став 2 ЗААВМУ – 14.07.2017Accessibility

Accessibility