2017 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – ТВ Алфа ( член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Употреба на јазик

– Редовен програмски надзор ТВ Алфа (член 64 став 3, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество

– Редовен програмски надзор  ТВ Алфа (прекршување на член 52 од ЗААВМУ) 22.11.2017

  • Решение за преземање мерка опомена против ТВ Алфа – член 52 од ЗААВМУ – 29.11.2017

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – ТВ Алфа (член 14 од Законот за медиуми; член 51 став 1 од и член 97 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Надзори над изборното медиумско претставување

– Извештај од надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа член 77 став 1 од Изборниот законик – 13.10.2017

– Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа член 77 став 1 од Изборниот законик – 13.10.2017

– Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа член 75 став 1 од Изборниот законик – 10.10.2017

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Алфа ТВ  – (член 91 став 2 од ЗААВМУ)

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје (член 91 став 1 од ЗААВМУ)

– Извештај од вонреден програмски надзор врз Алфа ТВ ( член 48 од ЗААВМУ)

 

 Accessibility

Accessibility