Изречени мерки/ОЈЕКМ

Подолу наведените извештаи се од спроведени надзори во последниов тековен месец. Сите досегашни извештаи се наоѓаат во полето Мерки / Надзори на горното мени на веб страницата.

Изречени мерки за месец мај 2017 година:

АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид

ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово


Сите изречени мерки и извештаи од спроведени надзори на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, можете да ги најдете на следниот линк:

Изречени мерки и извештаи за оператори на јавни електронски комуникациски мрежи

Изречени мерки и извештаи на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барањеAccessibility

Accessibility