Извршен вонреден надзор врз ТВ Сител

Скопје,30.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши вонреден надзор врз ТВ Сител ДООЕЛ Скопје, во врска со член 48 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Извештајот од извршениот надзор е достапен во следниот линк
ТВ Сител ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility