Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme ndaj TV Sitel

Shkup, 30.12.2016 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme ndaj TV Sitel SHPKNJP Shkup, në lidhje me nenin 48 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
Raportin e mbikëqyrjes së realizuar mund ta merrni në linkun e mëposhtëm:
ТV Sitel SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility