Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците – годишен извештај за 2016г.

Скопје, 17.01.2017г. – Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станицишто емитуваат програма на регионално и локално ниво, за 2016 година, можат да се преземат на следниот линк.Accessibility

Accessibility