Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e TV stacioneve në shikueshmërinë e përgjithshme – raporti vjetor për vitin 2016

Shkup, 17.01.2017 – Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e TV stacioneve në shikueshmërinë e përgjithshme të cilat emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televiziveqë emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për vitin 2016, mund të merren në këtë link.Accessibility

Accessibility