Извршен редовен надзор врз работата на 13 радиодифузери – дела од независни продуценти

Скопје, 17.07.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз работата на 13 радиодифузери: Македонска Радиотелевизија  МРТ 1, Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје, Алсат – М ДОО Скопје, Канал 5 ДООЕЛ Скопје, ТВ Сител ДООЕЛ Скопје, ТВ Телма ДООЕЛ Скопје, Наша ТВ ДООЕЛ Скопје, 24 Вести ДООЕЛ Штип, 
Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје,
ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје, ТВ Шења ДООЕЛ Скопје, ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје, ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп.

Надзорот е извршен со цел да се утврди дали радиодифузерите коишто емитуваат програма на државно ниво, од буџетот наменет за програми во 2016 година, издвоиле најмалку 10% за европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, при што најмалку половина од делата да се произведени во последните пет години.

Со извршениот надзор е констатирано дека сите наведени радиодифузери постапиле согласно законската одредба.

Извештаите може да се преземат на следните линкови:

Македонска Радиотелевизија  МРТ 1

Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје

Алсат – М ДОО Скопје

Канал 5 ДООЕЛ Скопје

ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

24 Вести ДООЕЛ Штип 

ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје

ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

Канал 5 Плус ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility