Ставови и мислења на Агенцијата за предложените медиумски реформи

Скопје, 28.07.2017г. – Во врска со предложените реформи во медиумскиот сектор, опфатени во Програмата на Владата на Република Македонија, Планот 369, Барањето за итните реформи на петте здруженија/организации и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од март 2016 година,  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се произнесе со свои ставови и мислења и истите ги достави до Министерството за информатичко општество и администрација.

Ставовите и мислењата се достапни на следниот линк.Accessibility

Accessibility