Qëndrimet dhe mendimet e Agjencisë lidhur me reformat e propozuara mediatike

Shkup, 28.07.2017 – Në lidhje me reformat e propozuara në sektorin mediatik, të përfshira në Programin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Plani 3-6-9, kërkesa për reformat urgjente të pesë shoqatave/organizatave si dhe Propozim-ligji
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga marsi i vitit 2016, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është prononcuar me qëndrimet dhe mendimet e veta dhe të njëjtat i dorëzoi deri te Ministria e Shoqërisë informatike dhe Administratës.

Qëndrimet dhe mendimet mund të merren në këtë link.Accessibility

Accessibility